Get Adobe Flash player

Машинскиот парк се состои од:
  • екструдирање на пластични фолии;
  • екструдирање на ПП и ПС со дебелина од 0,2-2 мм и ширина до 500 мм со капацитет од 160кг/час;
  • термоформирање на пластична амбалажа;
  • опрема за рециклирање на производи од пластични маси;